logo modranska
sk|en

Kontakt

info@modranska.sk
0948 255 578

Kaviareň a obchod s keramikou:

Utorok - Sobota: 09:00 - 18:00
Štefánikova 23, Modra

Korešpondenčná adresa:

modranska, s.r.o.
Štefánikova 23
900 01 Modra
Slovenská republika

IČO: 46331255
DIČ: 2023328164

Zápis v registri: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Pezinok, oddiel Sro, vo vložke číslo 75489/B
Bankové spojenie: ČSOB, a.s., IBAN: SK63 7500 0000 0040 1430 7925
Príjem objednávok: nonstop
Prevádzková doba: Pondelok až piatok od 08:00 do 18:00
Zodpovedný vedúci: Mgr. Nikola Lišková
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O.BOX 5
820 07 Bratislava 2
e-mail: ba@soi.sk